در سال ۱۹۹۴ در دانشگاه stanford یکی از اساتید از دانش جوهایش میخواهد که ۳ تفاوت بین این دو عکس را پیدا کنند ، از بین دانشجویان یک نفر ۲ تفاوت را پیدا می کند اما فقط یک دانشجو تفاوت سوم را می یابد و با صدای بلند می خندد و به خود می گوید : چطور شد خیلی سریع اینو نفهمیدم ؟؟؟ ( یعنی خیلی واضح بود) من جوابش رو نمی نویسم منتظر نظر دوستانم هستم؟!


منبع : رویداد های مدرسه و کلاستفاوت ها
برچسب ها : تفاوت